Fundacja "Nowy Staw"
Lublin
ul.Krakowskie Przedmieście 26
kontakt telefoniczny:

tel. 0048 81 534 61 91
fax. 0048 81 534 61 92

e-mail:
biuro@nowystaw.lublin.pl
nowystaw@lu.onet.pl