zobacz stronę F.H.U. Jurand strony www, prezentacje multimedialne ...
 
jesteś naszym 97 499 gościem  
             
     
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI


"Strona WWW za złotówkę"

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z promocji "Strona WWW za złotówkę"
zwanej dalej Promocją.
2. Użyte w dalszej części terminy oznaczają:
- Hostingodawca - F.H.U. Jurand z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 43
- Szablon - Graficzny projekt strony WWW dostarczony przez Hostngodawcę
- Strona WWW - Statyczna strona WWW wykonana w oparciu o Szablon (bez podstron) zawierająca krótki tekst (do 100 słów) oraz jedno zdjęcie
- Usługa - Wykonanie i utrzymanie (hosting) strony WWW, z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym dokumentem
- Abonent - podmiot, który zawiera z Hostingodawcą umowę o świadczenie Usługi na warunkach niniejszej Promocji
- Nowy Abonent - podmiot, który w dniu zawarcia umowy nie miał zawartej umowy na świadczenie usług z Hostingodawcą
- Umowa Promocyjna - Umowa o Usługę zawarta na warunkach niniejszej Promocji

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie wszystkich warunków określonych poniżej:
- zawarcie w okresie od dnia 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r. przez Nowego Abonenta z Hostingodawcą Umowy Promocyjnej na świadczenie Usługi na czas określony - 12 miesięcy.
Hostingodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej w przypadku zgłoszenia przez Nowego Abonenta chęci jej zawarcia po dniu 31.12.2009 r.
- brak istnienia przeszkód technicznych i formalnych dla świadczenia Usługi
- dostarczenie materiałów do wykonania przedmiotu umowy nie później niż 14 dni od daty zawarcia Umowy Promocyjnej
- zapłacenie w terminie 7 dni faktury proforma (wystawionej po wykonaniu strony WWW)
2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnościš skorzystania z niniejszej Promocji,
w szczególności wygaśnięciem Umowy Promocyjnej. Z powyższego tytułu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

WARUNKI PROMOCJI

1. W ramach niniejszej Promocji, na czas obowiązywania umowy promocyjnej Hostingodawca gwarantuje:
- konto na serwerze o wielkości 100 MB
- opłatę za wykonanie strony WWW w wysokości 1 zł netto (1,22 zł brutto)
- opłatę za Utrzymanie (hosting) strony WWW w wysokości 200 zł netto (244 zł brutto), za okres 12 miesięcy (płatne z góry)
- opłatę za domenę internetową www.nazwafirmy.jn.pl oraz konto poczty elektronicznej nazwafirmy@jn.pl w wysokości 1 zł netto (1,22 zł brutto)
2. Umieszczenie strony WWW w innej domenie nie jest objęte niniejszą promocją i wymaga odrębnych ustaleń.
3. W ramach niniejszej promocji hostingodawca nie udostępnia możliwości samodzielnej edycji strony WWW

CZAS TRWANIA I WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMOWY PROMOCYJNEJ

1. Umowa promocyjna może być przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem podpisania przez obie strony aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy
2. Umowa promocyjna może być rozwiązana w trybie natychmiastowych przez Hostingodawcę w wypadku naruszenia prawa przez Abonenta (wysyłanie z konta poczty elektronicznej treści zakazanych przez prawo, umieszczanie na stronie www treści zakazanych przez prawo itp.)
3. Opłaty wniesione "z góry" w wypadku rozwiązania umowy przed upływem jej ważności nie podlegają zwrotowi.


Dlaczego ważna jest reklama firmy w internecie - pracownia stron internetowych FHU Jurand Bytom start
Pracownia stron internetowych - informacje o reklamie w internecie ABC - strony
technologie używane przez pracownię stron www FHU Jurand Bytom o nas
co robimy, czyli jakie usługi wykonuje pracownia stron internetowych FHU Jurand Bytom zakres usług
kontakt z Pracowniš stron internetowych kontakt
Regulamin Promocji strona internetowa za złotówkę Pracowni stron internetowych strona za 1zł
Życzenia świąteczne na stronę internetową Pracowni stron internetowych życzenia świąteczne
stopka   
Copyright © 2000-2012   Pracownia stron internetowych  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid HTML 4.01!
| NZOZ EuroMedical | Sklep z Antykami | Fotograf Sosnowiec | Biuro Rachunkowe Bytom | Dywaniki Samochodowe | Renowacja budynków | Rénovation et réhabilitation des bâtiments | Komornik Bytom | Fryzjer Bytom | Hurtownia firan, zasłon. | Drewno Kominkowe Piekary Śląkie | Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji Żory | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | Lecznicza Zwierząt | Badania Prenatalne Katowice | Producent stron internetowych | strony internetowe-FHU Jurand | Najlepszy program antywirusowy | Żaluzje, Markizy, Rolety - Systemy Osłonowe | Biuro Rachunkowe SALDO | Nieruchomości | Sklep Spożywczy Bytom | Nieruchomości Piekary Śląskie | Pracownia oprawy obrazów | strona internetowa dla Ciebie |
 
katalog stron internetowych www | Katalog Google POLSKA | Katalog Google | Katalog Altavista | Windows Live | Facebook | Microsoft Network | Onet.pl | Katalog Alexa | Wirtualna Polska | Myspace | Wikipedia | Blogger.com | You tube | Interia |