strony internetowe, projektowanie, wykonywanie

 
strony www

wykonane strony internetowe

cennik pracowni stron internetowych

kontakt z pracowni a stron internetowych

projekty stron internetowych

 

Strona Internetowa za złotówkę

Proponujemy naszym przyszłym klientom, PROMOCJĘ - strona internetowa za złotówkę

Od teraz za tak niewielką kwotę możecie Państwo zaistnieć w internecie,
jest to wpaniała okazja sprawdzić jakie korzyści daje posiadane własnej strony www
oraz możliwości korespodencji przez pocztę e'mailową.
Jeśli zauważycie Państwo korzyści wynikające z posiadania strony www, możecie za niewielką
dopłatą poszerzyć zakraqes informacji na swojej stronie internetowej
I przekazać swoim klientom więcej informacji o prowadzonej działalności,
sprzedawanych towarach oraz świadczonych usług.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

"Strona WWW za złotówkę"

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z promocji "Strona WWW za złotówkę"
zwanej dalej Promocją.
2. Użyte w dalszej części terminy oznaczają:
- Hostingodawca - F.H.U. Jurand z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 43
- Szablon - Graficzny projekt strony WWW dostarczony przez Hostngodawcę
- Strona WWW - Statyczna strona WWW wykonana w oparciu o Szablon (bez podstron) zawierająca krótki tekst (do 100 słów) oraz jedno zdjęcie
- Usługa - Wykonanie i utrzymanie (hosting) strony WWW, z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym dokumentem
- Abonent - podmiot, który zawiera z Hostingodawcą umowę o świadczenie Usługi na warunkach niniejszej Promocji
- Nowy Abonent - podmiot, który w dniu zawarcia umowy nie miał zawartej umowy na świadczenie usług z Hostingodawcą
- Umowa Promocyjna - Umowa o Usługę zawarta na warunkach niniejszej Promocji

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie wszystkich warunków określonych poniżej:
- zawarcie w okresie od dnia 01.06.2011 r. do 31.12.2013 r. przez Nowego Abonenta z Hostingodawcą Umowy Promocyjnej na świadczenie Usługi na czas określony - 12 miesięcy.
Hostingodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej w przypadku zgłoszenia przez Nowego Abonenta chęci jej zawarcia po dniu 31.12.2013 r.
- brak istnienia przeszkód technicznych i formalnych dla świadczenia Usługi
- dostarczenie materiałów do wykonania przedmiotu umowy nie później niż 14 dni od daty zawarcia Umowy Promocyjnej
- zapłacenie w terminie 7 dni faktury proforma (wystawionej po wykonaniu strony WWW)
2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnościš skorzystania z niniejszej Promocji,
w szczególności wygaśnięciem Umowy Promocyjnej. Z powyższego tytułu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

WARUNKI PROMOCJI

1. W ramach niniejszej Promocji, na czas obowiązywania umowy promocyjnej Hostingodawca gwarantuje:
- konto na serwerze o wielkości 1 GB
- opłatę za wykonanie strony WWW w wysokości 1 zł netto (1,23 zł brutto)
- opłatę za Utrzymanie (hosting) strony WWW w wysokości 200 zł netto (246 zł brutto), za okres 12 miesięcy (płatne z góry)
- opłatę za domenę internetową www.nazwafirmy.jn.pl oraz konto poczty elektronicznej nazwafirmy@jn.pl w wysokości 1 zł netto (1,23 zł brutto)
2. Umieszczenie strony WWW w innej domenie nie jest objęte niniejszą promocją i wymaga odrębnych ustaleń.
3. W ramach niniejszej promocji hostingodawca nie udostępnia możliwości samodzielnej edycji strony WWW

CZAS TRWANIA I WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMOWY PROMOCYJNEJ

1. Umowa promocyjna może być przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem podpisania przez obie strony aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy
2. Umowa promocyjna może być rozwiązana w trybie natychmiastowych przez Hostingodawcę w wypadku naruszenia prawa przez Abonenta (wysyłanie z konta poczty elektronicznej treści zakazanych przez prawo, umieszczanie na stronie www treści zakazanych przez prawo itp.)
3. Opłaty wniesione "z góry" w wypadku rozwiązania umowy przed upływem jej ważności nie podlegają zwrotowi.


Pracownia stron internetowych FHU Jurand Bytom strony internetowe
Pracownia stron internetowych - informacje o reklamie w internecie co potrzebujesz aby mieć stronę www
technologie używane przez pracownię stron www FHU Jurand Bytom pracownia stron internetowych
Cennik Pracownia stron www FHU Jurand Bytom ul Strzelców Bytomskiech 43 cennik stron internetowych
gotowe projekty stron www - Pracownia stron internetowych FHU Jurand Bytom projekty stron internetowych
zamówienie usług - FHU Jurand Bytom zamówienie strony www
kontakt z Pracowniš stron internetowych kontakt z pracownią stron www
zobacz strony internetowe wykonane przez Pracownię stron www wykonane strony www
Regulamin Promocji strona internetowa za złotówkę strona internetowa
za 1zł
dokumenty do pobrania regulamin i inne
dokumenty
Życzenia świąteczne na stronę internetową Pracowni stron internetowych życzenia świąteczne
 
Strefa STAFF strefa staff
jesteś naszym 1 101 433 gościem
Copyright © 2000 -2024  Strony internetowe FHU Jurand  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid HTML 4.01!
| Noclegi Świeradów | Neumann Suwnice | Kominki Ulfik | Fotograf Sosnowiec | Serwis Wózków Widłowych | Systemy Osłonowe | Fabryka okien DomClar | Usługi Pogrzebowe Mikołów | Kontrukcja Maszyn | Europejskie Centrum Wodniackie | Prywatme Przedszkole Radosne Słoneczko Radzionków | Szafy na wymiar - panele podłogowe | Drewno Kominkowe Piekary Śląkie | strony internetowe-FHU Jurand | Najlepszy program antywirusowy | Rolety, Żaluzje, Markizy - Systemy Osłonowe | Sklep Spożywczy Bytom | strona internetowa dla Ciebie |
 
Katalog Google POLSKA | Katalog Google | Katalog Altavista | Windows Live | Facebook | Microsoft Network | Onet.pl | Katalog Alexa | Wirtualna Polska | Myspace | Wikipedia | Blogger.com | You tube | Interia |